Agenda

Spiegelende Vrouwe

Martine Hertogs

Agenda


 Jaarprogramma Spiegelende Vrouwe

2019-2020:

“De Ontembare Vrouw ontmoeten, beleven en worden”

 

Verschillende boeken kunnen ons de riten beschrijven van de oude Godinnencultus, de viering van de Grote Moeder van Leven/Dood/Leven.

Maar het boek “de Ontembare Vrouw” van Clarissa Pincola Estés laat Haar spreken, de grote Vrouwelijke Kracht, puur en ongepolijst, vrij van culturele en intrapsychische normen, bevrijd van al het patriarchale stof.

Het boek heeft mijn vrouw-zijn zo diep geraakt en mijn verbinding met Haar is mij zo dierbaar dat ik heb besloten mij dit jaar volledig te wijden aan het doorgeven van deze oude “verborgen” vrouwelijke wijsheid en kracht als voeding voor je eigen persoonlijke groei als vrouw.

 

Wie de moed en de kracht vindt om de Ontembare Vrouw in zichzelf te ontmoeten, komt thuis in een collectief matrilineair onderbewuste. Hier herinneren we de oude kracht, heling en wijsheid om ze ons opnieuw eigen te maken.

Leven naar de stem van de Ontembare vrouw in jou is geen gemakkelijk pad, maar wel één dat je bevrijdt van al datgene dat je kleiner en/of anders maakt dan wie je werkelijk bent.

 

Hartelijk welkom

 

Werkwijze:

Tijdens elke samenkomst werken we zowel op het bewuste als in het onbewuste niveau om concrete veranderingen in de dagdagelijkse realiteit te realiseren.

Bewuste niveau: we gaan na hoe de symboliek van het sprookje onze realiteit spiegelt.

Onbewuste niveau: we maken een sjamanistische zielenreis naar de Ontembare Vrouw en de innerlijke psychische krachten, creatieve en destructieve.

 

Inwijdingen: reeks van avonden of dagen gericht op persoonlijke transformatie.

 • Vasalisa: inwijding in de belangrijkste instinctieve kracht van de Ontembare Vrouw:

             De intuïtie. (maximum 5 vrouwen per reeks)

 De inwijding loopt over een periode van 9 maanden, telkens 1 avond per maand.

Elke avond is gericht op het leren kennen en op het volbrengen van bepaalde taken door de psyche.

Deze taken concentreren zich op het leren van de gebruiken van de Oude Wilde Moeder.

Door het volbrengen van deze taken wordt de vrouwelijke intuïtie opnieuw in de vrouwelijke psyche in werking gesteld.

 

 

 

 • Meisje zonder handen: Inwijding in de kracht en wijsheid van Hekate, Baba Jaga, La Que Sabe, de Ontembare Vrouw, Vrouw Holle, de Eerste Moeder of …de vrouw.(maximum 4 vrouwen /inwijding)

Dit is een 3-daagse inwijding verspreid over 3 zondagen of 3 dagen aaneensluitend en de bijdrage is 270€

Het is een ingrijpende inwijding waarbij grote delen van het oude leven worden losgelaten, nieuwe intrapsychische krachten worden verworven en men opnieuw geboren wordt vanuit de kracht van de Ontembare vrouw.

 
Thema-avonden: losse vrijdagavonden waarin rond een bepaald verhaal/thema wordt gewerkt.

Men kan voor elke avond afzonderlijk inschrijven en de bijdrage is 45€ per avond. (maximum 5 vrouwen per avond)

We starten om 20uur  en eindigen rond 23.30uur. Koffie of thee en versnaperingen vanaf 19.30uur.

 • 27 september La Loba: de herrijzenis van de ontembare vrouw
 • 29 november Manawee: de verbintenis met de ander
 • 17 januari La Mariposa: het blije lichaam
 • 14 februari Baubo: een heilige seksualiteit herstellen
 • 20 maart De vrouw met het gouden haar: aansluiting bij de littekenclan

 

 

 

Themadagen: losse zaterdagen waarin rond een bepaald verhaal/thema wordt gewerkt.

Men kan voor elke dag afzonderlijk inschrijven en de bijdrage is 90€. (maximum 5 vrouwen per dag)

We starten om 10 uur en eindigen rond 17 uur. Koffie of thee en versnaperingen vanaf 9.30 uur.

Lunch moet je zelf voorzien.

 • 5 oktober Blauwbaard: de natuurlijke roofvijand van de psyche
 • 23 november Skelettevrouw: het principe van Leven/Dood/Leven in de liefde aanvaarden
 • 14 december Het lelijke eendje: ontdekken waar we bij horen
 • 25 januari De rode schoentjes: het herkennen van valstrikken, kooien en giftig lokaas
 • 7 maart Zeehondenhuid, Zielehuid: terugkeren naar jezelf
 • 28 maart La Llorona: het creatieve leven voeden
 • 2 mei De maansikkelbeer: de grenzen van woede en vergeving

 

 

Inschrijven:

 • Inschrijven kan  enkel via spiegelendevrouwe@gmail.com

Je bent pas ingeschreven na betaling op het rekeningnummer van Martine Hertogs BE16973141876274 (BICARSPBE22)

Omwille van de kleine groep heb ik besloten om geen annulatie toe te laten.

Bij afmelding is het wel mogelijk om een vervangster te zoeken.

 • Locatie: Zandstraat 3, 2070 Zwijndrecht
 • Voor meer informatie neem gerust telefonisch contact op of via mail.

 

      Moge de Grote moeder het diepe water zijn dat je grootsheid spiegelt

 

Martine Hertogs

+ 32(0)476 435 784 

 

 

Ervaringen van enkele deelnemers uit de reeks de ontembare zijn

 

Ik heb al veel verschillende soorten reizen gedaan, maar geen van deze reizen voelde ik ook fysiek in mijn lijf. En geen van deze reizen hebben zoveel cadeaus tot in de huidige wereld mee terug gebracht. Ze vervaagden steeds zo gauw ik terugkwam.

Voor mij is het jouw stem, pratend en zingend, trilt ze inzichten los die doorgaans veilig en diep in de (niet holle) berg zijn verstopt.

Hoewel jij aspecten van zowel het onschuldige (speelse) meisje, de koesterende moeder en de wijze vrouw geïntegreerd naar voren brengt, ben je voor mij vooral de wijze vrouw (zwart) Je zegt de juiste woorden op het juiste moment, maar ook op de juiste manier, waardoor ik deze in het dagdagelijkse leven kan gebruiken als steun en leidraad als ik oude patronen weer voel opborrelen. Sonja Verlinden

 

Martine, jouw stem snijdt door merg en been, doet me sidderen en zinderen, doet mijn cellen dansen en bij wijlen boort ze gaten in dikke psychische muren, snijdt met chirurgische precisie net daar een bult weg, zodat de oplossing en het pad van genezing zich tonen. Je geeft je zo totaal aan het gebeuren van het innerlijk reizen dat ik me uitgenodigd voel hetzelfde te doen: me geven, zodat ik kan leren, met alle delen van mijn wezen, zodat ik kan groeien voorbij waar ik dacht dat ik was. Amalia Vermandere