Wie is Spiegelende Vrouwe?

Martine Hertogs


Mijn verlangen in het leven is jou als vrouw opnieuw te verbinden met de diepere vrouwelijke essentie die je werkelijk bent. Authentiek en ontembaar. 
Men zegt soms dat wijsheid komt met de jaren, ik geloof eerder dat men doorheen de jaren wijsheid sprokkelt. Plots beginnen de verschillende puzzelstukken zich te verbinden en opent zich een diepere laag. Een dieper weten dat nieuwe onverwachte verbanden duidelijk maakt en oudere kennis vanuit een nieuwe gezichtshoek transformeert naar wijsheid.

Feminisme bracht me bij Wicca en Sjamanisme

De Wicca bracht me bij de Godin en het Sjamanisme leerde mij deze kracht te ervaren en in mijzelf te zoeken. Mijn analytische geest zocht naar mogelijkheden om, deze prachtige ervaringen met innerlijke krachten die het gewone ver overstegen, te begrijpen.

Ik zocht naar woorden om datgene te benoemen wat in onze rationele wereld onbenoembaar is. Mijn innerlijke wereld werd even werkelijk en aanwezig als mijn uiterlijke.

Via de trancereizen werd mijn Godin mijn begeleidster, mijn lerares en mijn kracht in mijn groei, mijn opkuis van mijn ego, mijn denken en mijn voelen. Oude zekerheden wankelden. Nieuwe wonderlijke kwaliteiten ontstonden. Mijn stem opende zich en werd een kanaal voor mijn Godin. Ik kon Haar kracht heel bewust voelen stromen.

Deze innerlijke ervaringen met de Godin begonnen zich dieper te verbinden met mijn feministisch gedachtengoed. Ik begon de kracht van het vrouwelijke te begrijpen en te beseffen waarom het ons als vrouw ontnomen is. Een meer intense studie over matriarchale gemeenschappen volgde. Boeken over de oude culturen rond de Moedergodin werden verslonden. Al de verschillende Godinnen werden aspecten van 1 grote vrouwelijke kracht en deze leeft en stroomt in mijzelf als vrouw.

Het boek de Ontembare Vrouw geschreven door Clarissa Pincola Estés werd terug bovengehaald. Het werd nu een schoot waarin mijn ervaringen konden thuiskomen, het werd een taal om mij in uit te drukken en een roep om een belangrijke laatste poort te openen, deze van de Jungiaans psychologie. De wijsheid van C.G.Jung en de vrouwelijke Jungiaanse analisten Ester Harding en Marie-Louise Von Franz werden de wortels van mijn vrouwelijke spiritualiteit.

Zo werd een grote cirkel gesloten die mijn analytische geest en mijn magisch krachtige innerlijke wereld kon omvatten. Een cirkel waarin ik één en volledig, ontembaar vrouw mocht zijn.

DIPLOMA


* Master in de psycho-pedagogische wetenschappen (KUL).

* Counselor in Existentieel Welzijn (KUL).

* Vrije student Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG). HET PAD VAN DE SJAMAAN


* 15 jaar individuele opleiding bij Christ Olyslaegers

* Opleidingen bij Roel Crabbe
     Basiscursus sjamanisme

     Pad van de gewonde genezer

     Klankheling

* Roland Van De Peppel

     3 jarige opleiding in het                     energetisch helend werken


VERWORVEN WIJSHEID* 15 jaar ervaring in het begeleiden van sjamanistische reizen bij vrouwen

* 3 jaar begeleiding van de vormingscycli rond de wijsheid uit het boek "De Ontembare Vrouw".

* 2 jaar begeleiding inwijdingstrajecten in de kracht van de Ontembare Vrouw

* 28 jaar leerkracht psychologie, sociale vaardigheden, gesprekstechnieken en psychosociale leerlingenbegeleidster

* Zelfstudie rond de Godinnencultuur, de Oermoeder, Jungiaanse psychologie, de symboliek van het onbewuste

* 20 jaar Innerlijk werk om de verschillende lagen van deze Ontembare Vrouw steeds verder te verdiepen en te integreren. 


Wie wint is degene die ik voed.  90% van ons denken en handelen wordt gestuurd door ons onbewuste.  Met de trancereis die door de sjamaan wordt geleid, gaan we op zoek naar onderliggende patronen.  De sprookjes die ons vergezellen op onze zoektocht maken de weg gemakkelijker.  Hoe meer inzicht we krijgen, hoe steviger we in onze kracht staan om te creëren en in de wereld te manifesteren, een echte aanrader. 

Joëlle Van Migem

Spiegelende Vrouwe  -  E-mail: spiegelendevrouwe@gmail.com  - Mobiel: +32 (0)476 435 784

Spiegelende Vrouwe